Politika integrisanog sistema menadžmenta

Najviše rukovodstvo preduzeća “BELT” d.o.o. Ratina ovim dokumentom utvrđuje misiju, viziju i ciljeve poslovanja preduzeća, kao i stategije za njihovo ostvarivanje i uspostavlja politiku integrisanog sistema menadžmenta radi obezbeđenja uslova da proizvodi ispunjavaju iskazane i neiskazane realne zahteve korisnika i važećih standarda, zakona i drugih propisa koji se odnose na identifikovane značajne aspekte menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine i značajne rizike za zdravlje i bezbednost i da budu izrađeni u okruženju koje  ispunjava sve zahteve koji se odnose na menadžment kvalitetom, zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednost na radu.

Misija preduzeća „BELT“ d.o.o. je proizvodnja i pružanje usluga u cilju snabdevanja tržišta gvožđem i to rebrastim i betonskim gvožđem, armaturnom mrežom i drugo, a koje uključuju promet na veliko i malo, u zemlji i inostranstvu i koje ispunjavaju iskazane i očekivane zahteve korisnika kao i zahteve odgovarajućih propisa.

U želji da se neprestano razvijamo i unapređujemo kvalitet naših proizvoda i usluga, da razumemo i ispunimo potrebe i očekivanja nasih kupaca i svih zainteresovanih strana, kao i da postanemo partner od poverenja preduzeće je uspostavilo efektivan  i efikasan  integrisani sistem menadžmenta u skladu sa standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i 45001:2018.

“BELT” doo pokazuje opredeljenost u ispunjvanju zahteva i stalnog poboljšanja integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda i to kroz:

  • poboljšanje kvaliteta proizvoda i pružanja usluga,
  • stalno zadovoljenje kupaca i korisnika i njihovih potreba,
  • povećanje učešća na tržištu, kroz izgradnju široke distributivne mreže i uspostavljanje dugoročne saradnje sa poslovnim partnerima, dobavljačima i drugim zainteresovanim stranama,
  • kontinuirano unapređenje procesa i integrisanog sistema menadžmenta,
  • unapredjenje uslova rada i internih resursa
  • svakodnevnu edukaciju zaposlenih i njihov razvoj na ličnom i organizacionom nivou,
  • poštovanje zakona, propisa, standarda kao i ugovornih obaveza,
  • razvijanje procesa i uslova rada, koji će poboljšati zaštitu životne sredine i bezbednost i zdravlje na radu, koji su u vezi sa svim aktivnostima u preduzeću,
  • kontrolisano stvaranje otpada i upravljanje istim, koji nastaje u proizvodnji armaturnih mreža, binor nosača i drugih aktivnosti u preduzeću,
  • ispunjenje zakonske regulative u oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu,
  • pružanje bezbednih i zdravih uslova rada, eleminisanje opasnosti i smanjivanje OHSAS rizika kao i posvećenost konsultovanju i učestvovanju radnika.

Sa politikom  integrisanog sistema menadžmenta su upoznati svi zaposleni i zainteresovane strane, a za sprovođenje politike je odgovorno najviše rukovodstvo.

U cilju stalnog održavanja i unapređenja sistema kvaliteta rukovodstvo preduzeća, redovnim preispitivanjem ove politike kvaliteta doprinosi da se ona sprovodi kao i da sistem menadžmenta postane deo svesti, radne obaveze i korporativne kulture svih zaposlenih. Time se stvaraju uslovi da preduzeće BELT doo Ratina bude lider u poslovanju.

U Kraljevu, 19.10.2022.                                                                                                                                                                                                                                                Direktor
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Filip Beloica